Reidar Hillesund

Senior Rådgiver og Partner
reidar.hillesund@craftinghouse.no
+47 971 57 759
 
Reidar er kjent for sin evne til å identifisere og videreutvikle lederpotensialet i dem han arbeider med. Han har bred undervisningserfaring fra høyskolesektoren og brukes i dag som foreleser, coach og prosessleder.
Reidar har i flere år arbeidet med organisasjonsutvikling med vekt på identitets- og kulturbygging.
Reidar er Cand. Philol. med fagkombinasjon psykologi, sosiologi og kristendom. Han har videreutdannelse i organisasjonsutvikling og endring fra BI og sertifisert DISK® veileder i Norge

Read more

Arne Bjerke

Senior Rådgiver og Partner
arne.bjerke@craftinghouse.no
+47 481 79 083
 
Arne evner å få mennesker i organisasjoner til å arbeide strategisk sammen. Han har erfaring med å støtte ledere på toppnivå for å få dem til å opptre og kommunisere tydelig og trygt med sine omgivelser.
Arne har lang erfaring fra krysningsfeltet mellom næringsliv og forskning etter 10 år som konserndirektør ved Handelshøyskolen BI.
Arne har en Master of Marketing fra BI samt etterutdanning i kommunikasjon og ledelse på masternivå.

Read more

Hallgeir Mythe

Senior Rådgiver
hallgeir.mythe@craftinghouse.no
+47 951 35 911

Hallgeir ønsker å bidra til at mennesker i bedrifter og organisasjoner blir sett og gjennom strategisk planlegging får utnyttet sitt potensial tll beste for seg selv og organisasjonen de arbeider i. Han har mange års erfaring som leder i ulike bedrifter, de siste årene innen finansbransjen. I tillegg har han lang erfaring fra styrearbeid i organisasjoner og næringsliv.

Read more