Reidar Hillesund

Senior Rådgiver og Partner
reidar.hillesund@craftinghouse.no
+47 971 57 759
 
Reidar er kjent for sin evne til å identifisere og videreutvikle lederpotensialet i dem han arbeider med. Han har bred undervisningserfaring fra høyskolesektoren og brukes i dag som foreleser, coach og prosessleder.
Reidar har i flere år arbeidet med organisasjonsutvikling med vekt på identitets- og kulturbygging.
Reidar er Cand. Philol. med fagkombinasjon psykologi, sosiologi og kristendom. Han har videreutdannelse i organisasjonsutvikling og endring fra BI og sertifisert DISK® veileder i Norge

Read more

Arne Bjerke

Senior Rådgiver og Partner
arne.bjerke@craftinghouse.no
+47 481 79 083
 
Arne evner å få mennesker i organisasjoner til å arbeide strategisk sammen. Han har erfaring med å støtte ledere på toppnivå for å få dem til å opptre og kommunisere tydelig og trygt med sine omgivelser.
Arne har lang erfaring fra krysningsfeltet mellom næringsliv og forskning etter 10 år som konserndirektør ved Handelshøyskolen BI.
Arne har en Master of Marketing fra BI samt etterutdanning i kommunikasjon og ledelse på masternivå.

Read more

Hallgeir Mythe

Senior Rådgiver
hallgeir.mythe@craftinghouse.no
+47 951 35 911

Hallgeir ønsker å bidra til at mennesker i bedrifter og organisasjoner blir sett og gjennom strategisk planlegging får utnyttet sitt potensial tll beste for seg selv og organisasjonen de arbeider i. Han har mange års erfaring som leder i ulike bedrifter, de siste årene innen finansbransjen. I tillegg har han lang erfaring fra styrearbeid i organisasjoner og næringsliv.

Read more

Hermund Haaland

Senior Rådgiver
hermund.haaland@craftinghouse.no
+47 920 39 20

Hermund er engasjert og utålmodig og dyktig til å drive prosesser fremover. Han utvikler og motiverer menneskene han arbeider sammen med. Hermund har etablert flere virksomheter.
Hans samfunnsengasjement kommer til utrykk i Grow- konferansene han etablerte som møteplass mellom næringsliv, forskning og offentlig sektor i Bergensregionen.
Hermund er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole samt innehar en Bachelorgrad i kultur og samfunn fra Universitetet i Bergen.

Read more

Tore Neset

Senior Rådgiver
tore.neset@craftinghouse.no
+4794832544

Tore har omfattende erfaring fra ledende roller både i privat og offentlig sektor. Han har vært HR-leder i flere store virksomheter og han har erfaring fra forskningsvirksomhet. Tore er opptatt av gode rammer for realisering av medarbeidernes ressurser og hvilken betydning dette har for ledelse og lederstil. Han er inspirert av kunnskap om relasjonskompetanse og arbeidsfellesskap. Tore har mastergrad i organisasjonspsykologi. Han har coach-utdanning fra Adler Institute, Toronto. Han er sertifisert på team-verktøy og personlighetstesting og han er sertifisert Lean-veileder. Han har videreutdanning i karriereveiledning og team-utvikling.

Read more

Ole Thomas Talset

Senior Rådgiver
olethomas.talset@craftinghouse.no
+47 936 29 416

Ole Thomas har i flere år hatt en fremtredende lederposisjon og arbeidet med lederutvikling og –opplæring. Han har bred erfaring som rådgiver og underviser jevnlig ledere i offentlig, privat og frivillig sektor, i Norge og internasjonalt. Han har særlig kompetanse innen prosjektledelse, coaching av enkeltledere, samt design og fasilitering av lederutviklingsprogrammer. Ole Thomas kjennetegnes ved sin varme og rolige tilnærming. Han bygger raskt tillit og viser sterkt personlig eierskap, høy arbeidskapasitet og skaper varige resultater.

Ole Thomas har en bachelor i sosialt arbeid fra VID Vitenskapelige Høyskole

Read more

André Kobberdal

Rådgiver
andre.kobberdal@craftinghouse.no
+47 984 76 184

André arbeider som rådgiver i Crafting House. Han har tidligere jobbet som programkoordinator i Explorius Education, hvor han blant annet drev med utvikling av organisasjonens tjenester, samtidig som han hadde tett oppfølging av kunder. André er blid og omgjengelig, og ønsker at folk rundt ham skal lykkes med det de gjør. Han har en bachelorgrad innen organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Innlandet.
Ved siden av jobben i Crafting House arbeider André også som eiendomsforvalter i BOAS Eiendom.

Read more

Vegard Kobberdal

Senior Rådgiver og Partner
vegard.kobberdal@craftinghouse.no
+47 905 65 185
 
Vegard trives i miljøer der ledere skaper positive rammebetingelser for medarbeidere og samfunn.
Vegard har utpreget evne til å fasilitere samskaping og utvikling i organisasjonene han arbeider med.
Vegard har lang erfaring med prosjekter og prosesser innen flere fagmiljøer. Tidlig i webalderen etablerte han Net Graphic og arbeidet deretter i Merkantildata og senere som konsulent i Ementor. Han har også arbeidet innen dagspressen og som medierådgiver.
Vegard har en MBA fra ESCP Europe og BI og er sertifisert DISK® veileder i Norge.

Read more